Antibiotic

एन्टीगोल्ड (Anti Gold)

Antibiotic Product
एन्टी गोल्ड एक बहु उपयोगी ढुशी नाशक तथा जीवाणु नाशक हो। एन्टी गोल्डको प्रयोगले धान, तरकारी तथा फलफूल बालीमा लाग्ने ब्याक्टेरिया तथा ढुसीजन्य रोगबाट बचाउन सकिन्छ।
बजारमा उपलब्ध प्याकिङ्गः १५ र ५० ग्राम
एन्टी गोल्डका विशेषताहरुः
  • यसको प्रयोगले सबै प्रकारको फलफूल तथा तरकारी बालीमा लाग्ने ढुसी तथा जीवाणुबाट उत्पन्न हुने रोगलाई रोक थाम गर्न मद्दत गर्दछ।
  • यसको पय्रागेले जीवाणु बाट हने रोगलाई रोकथाम गरी उत्पादनमा वृद्धि गदर्छ।
  • अंतप्र्रवाही एन्टी वायोटिक भएको हुनाले बिरुवामा सजिलोसँग सम्पर्कमा रही रोग लागेको ठाउँ तथा रोगजन्य कोषिकामा असर पुर्याउँदछ।
  • धान, आलु लगायतका बालीमा लाग्ने डडुवा रोगको अवस्थामा ढुसी नाशक पाउडरसँग पनि मिसाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ।

प्रयोग गर्ने विधि/मात्राः
०.५ ग्राम देखि १ ग्राम प्रति लिटर पानीमा (प्रयोगको मात्रा रोग र बालीको अवस्था हेरी घट बढ गर्न सकिनेछ।)

About Us

Soil is the origin of all species, the excessive uses of chemical fertilizers have worsened the germination capacity of the soil. We know that until and unless we preserve the germination power of the soil, it is hard to think about mass production and echo system. On the same background, we founded the Golden Agro Chemical Pvt. Ltd. in 2009 A.D.
© 2017 Golden Agro. Proudly supported with by ioMelody