Botanical Pestiside

निमिक्स (NEEMIX)

Neem Oil Based Botanic Insecticide
निमिक्स एक प्राकृतिक विषादी (निमपत्ता) को तेलबाट निर्मित हर्बल विषादी हो । जो शतप्रतिशत प्राकृतिक र वातावरण मैत्री छ ।
बजारमा उपलब्ध प्याकिङ्गहरूः १००, २५० मिलिलिटर

निमिक्सका विशेषताहरुः
  • किरासँग लड्ने क्षमता बोट बिरुवामा विकास गर्दछ ।
  • निमिक्स एक प्रकारको बोटानिकल विषादी हुनाले बिरुवालाई किराले खाएपछि किराको शारिरीक सम्पर्क क्रियामा असर गरी वंश विकास रोक्दछ ।
  • किरामा भोक लाग्ने प्रक्रिया नै बन्द गरिदिने गर्दछ ।
  • किराकोखानेस्वादमा परिवतर्न गरी बिरुवालाईबचाउनेकाम गदर्छ ।


प्रयोग गर्ने विधि/मात्राः
निमिक्स २ एम.एल. प्रतिलिटर पानीमा मिश्रण गरी छर्न सकिन्छ र एक हप्ताको फरकमा आवश्यकता अनुसार पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

FUNGI GOLD

Description of fungi-gold will be here.

SAVE CROPS

Description of save crops will be here.

About Us

Soil is the origin of all species, the excessive uses of chemical fertilizers have worsened the germination capacity of the soil. We know that until and unless we preserve the germination power of the soil, it is hard to think about mass production and echo system. On the same background, we founded the Golden Agro Chemical Pvt. Ltd. in 2009 A.D.
© 2017 Golden Agro. Proudly supported with by ioMelody