Growth Promotor

फास्टरगोल्ड (Faster Gold)

गुणस्तरयूक्त अत्याधिक उत्पादनका लागि सम्पूर्ण उत्प्रेरक
बजारमा उपलब्ध प्याकिङ्गहरूः
१००, २५०, ५०० मिलिलिटर
प्रयोग गर्ने विधि/मात्राः फास्टर गोल्ड:
१–२ मि.लि.  प्रतिलिटर पानीमा, बिरुवाको अवस्था हेरी १५/१५ दिनको अन्तरमा स्प्रे गर्न सकिन्छ।

गोल्ड ड्रप्स (Gold Drops)

बिरुवालाई चाहिने सम्पूर्ण प्रकारको हर्मोन समिश्रण गरी तयार पारिएको गोल्ड ड्रप जसमा छ एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फल्भिक एसिड तथा भिटामिन्सहरु बिरुवालाई आवश्यक पर्ने वृद्धि प्रवद्र्धक जस्तै साइट्रोकाइनिन, अक्सिजन पिकर्स, जिब्रालिन्स जस्ता तत्वको मिश्रण गरी तयार गरिएको छ।
 • गोल्ड ड्रप्स प्रयोगले फुल र फल झर्नबाट बचाउने, फलमा चमक ल्याउने र फल चाँडै तयार गर्न मद्दत गर्दछ।
 • बिरुवामा तनावपूर्ण अवस्था (चिसो, गर्मी,  सुख्खा खडेरी आदि) को प्रतिरोध क्षमता बढाउँदछ।
 • बिरुवाको कोष (CELL)मा क्याल्सियमको स्तर वृद्धि गर्दछ।
 • बिऊ अंकुरण प्रक्रिया बढाउँदछ।

बजारमा उपलब्ध प्याकिङ्ग : १० मिलिलिटर
प्रयोगगर्नेविधि/मात्राः१मि.लि. प्रतिलिटर५लि. पानीमा, बिरुवाको अवस्था हेरी १५/१५ दिनकोअन्तरमा स्प्रे गर्न सकिन्छ र स्प्रे गर्दा बोट बिरुवाको पातको दुवैतिर पर्ने गरी स्प्रे गर्नु पर्दछ।

फास्टर र फास्टर प्लस (Foliar Spray and Granules)

Bio Activitor & Growth Promoter with Enzyme
फास्टर एक आधुनिक युगको अर्गानिक  प्रविधिबाट तयार पारिएको जैविक उत्प्रेरक हो। जसमा एमिनो एसिड, फल्विक एसिड तथा हुमिक एसिड जस्ता जैविक तत्व र विशेष किसिमको समुद्री घासको संश्लेषणबाट बनाइएको ईन्जाईम्स, साईटोकाईनीन, अक्सिजन प्रिकर्सर, विटाइन्स जस्ता सुक्ष्म पोषक तत्वहरु र बिरुवालाई पौष्टिकता प्रदान गर्ने हाईड्रोलाइज्ड प्रोटिन मिश्रण गरी तयार गरिएकोछ।
बजारमा उपलब्ध प्याकिड्डः
फास्टर :५०, १००, २५०, ५००, १००० मिलिलिट
फास्टरप्लस: १ के.जी., १० के.जी. (Bucket)
प्रयोग गर्ने विधि/मात्राः
फास्टर प्लस (दानेदार) : प्रति कठ्ठा २५० ग्राम देखि ४०० ग्राम मलसँग मिसाएर वा सिधै फास्टर प्लस मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
फास्टर : १ देखि १.५ मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा ( पहिलो स्प्रेरअन्य स्प्रेको अन्तर १० देखि १५ दिन )

सुपर फास्ट (Super Fast)

सुपर फास्ट एक त्यस्तो उत्पादन हो, जसमा ट्रइकन्टानोल, एमिनो एसिड, फल्बिक एसिड, चिलेटेड जिङ्क, प्राकृतिक रुपमा प्राप्त हर्मोन (अक्सीन) र ट्रेस मिनरल्स जस्ता शुद्ध अर्गानिक कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको छ।
बजारमा उपलब्ध प्याकिङ्ग: १के.जी.
सुपर फास्टका विशेषताहरु:
 • जराको विकास गरी बिरुवालाई बलियो बनाई फलफूलको चमक, आकार र स्वादमा वृद्धि गर्दछ।
 • रोग, किरा तथा प्रतिकूल मौसम सहन सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतामा विकास गर्दछ।
 • माटोमा निष्क्रिय भएर बसेको उर्वरा शक्तिको विकास गरी खाद्य तत्वहरु आवश्यकता अनुसार सक्रिय पारी बिरुवालाई लिनको लागि मद्दत गर्दछ।
 • माटोमा भएको नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास तथा अन्य खाद्य तत्वको सन्तुलन मिलाई बिरुवा लाई बढ्ने मद्दत पुर्याउँछ।
 • माटोमा पानीको स्थिरीकरण गर्नुका साथै क्लोरोफिल विकास गरी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियामा मद्दत पुर्याउँछ।

प्रयोग गर्ने विधि/मात्राः
प्रति रोपनी ३०० ग्राम देखि ४५० ग्राम वा प्रति कठ्ठा २०० ग्राम देखि ३०० ग्राम मलसँग मिसाएर वा सिधैं सुपर फास्ट मात्र प्रयोग गर्न सकिनेछ।

ह्युमिक गोल्ड (Humic Gold)

An Ideal Low Dose Organic Fertilizer
बजारमा उपलब्ध प्याकिङ्गहरूः १००, २५०, ५००,१०००, मिलिलिटर
ह्युमिक गोल्डका विशेषताहरुः
 • बिरुवामा इन्जाइमको मात्रा वृद्धि गरी बीऊमा अङ्कुरणको मात्रा वृद्धि गर्दछ।
 • यसले माटोमा बायोमास तथा सुक्ष्म जीवहरुको वृद्धि गरी माटोलाई उर्वरायुक्त बनाउँछ।
 • बोट बिरुवामा हरितकण, चिनी र एमिनो एसिडको मात्रा वृद्धि गरी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बढाउँछ।
 • यसको प्रयोगले बिरुवामा रोग,किरा तथा प्रतिकूल मौसम सहनसक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गरी गुणस्तरीय उपज वृद्धिमा सहयोग गर्दछ।

प्रयोग गर्ने विधि/मात्राः
२ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा बिरुवाको अवस्था हेरी १५/१५ दिनको अन्तरमा स्प्रे गर्न सकिन्छ र स्प्रे गर्दा बोट बिरुवाको पातको दुवै तिर पर्ने गरी स्प्रे गर्नु पर्दछ।

क्याल्बोमिन (CALBOMIN)

A Special Formulation of Calcium, Boron & Amino Potash Complex
क्याल्बोमिन एक विशेष प्रकारको फर्मुला, जसमा क्याल्सियम, बोरोन,पोटासियम र एमिनो एसिडको जटिल यौगिक मिश्रण हो। क्याल्बोमिनले बिरुवाको कोष वृद्धि, बीज अङक्रुण, हर्मोनका वृद्धि र चिनीको मात्रा सुचारु रुपमा सञ्चालन गरी बोट बिरुवाको सम्पूर्ण विकासमा मद्दत गर्दछ। क्याल्बोमिनले बिरुवामा क्याल्सियम र बोरोनको मात्रा पूर्ति गर्दछ।
बजारमा उपलब्ध प्याकिङ्गहरूः
क्याल्बोमिन : १००, २५० मिलिलिटर क्याल्बोमिन एस.ए. : ४५० ग्राम
प्रयोग गर्ने विधि/मात्राः
क्याल्बोमिन एस.ए. : २२५ ग्राम प्रति कठ्ठा मलसँग मिसाएर वा सिधै क्याल्बोमिन एस.ए.  प्रयोग गर्न सकिन्छ।
क्याल्बोमिन : १ देखि १.५ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा ( पहिलो स्प्रे र अन्य स्प्रेको अन्तर १० देखि १५ दिन )

फ्लोरिगोल्ड (FLORIGOLD)

Plant Energizer and Flowering Booster
बोट बिरुवाको लागि नाइट्रोबेनजिन एक फुलोत्तेजोक र शक्तिबद्र्धक यौगिक पदार्थ हो। प्राकृतिक अमिनो सन्तुलन गरी शाखा प्रशाखामा वृद्धि, अधिक फुल लाग्न र उपज वृद्धि गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्दछ। फ्लोरिगोल्ड नाइट्रोबेनजिन र अमिनो एसिडको एक सन्तुलन संरचना हो।
बजारमा उपलब्ध प्याकिङ्गहरूः
फ्लोरिगोल्ड : १००, २५०, ५०० मिलिलिटर
फ्लोरिगोल्ड–जि : १के.जी.
प्रयोग गर्ने विधि/मात्राः
फ्लोरिगोल्ड–जि : प्रति कठ्ठा २०० ग्राम मलसँग मिसाएर वा सिधै फ्लोरिगोल्ड–जि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
फ्लोरिगोल्डः १ देखि १.५ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा (पहिलो स्प्रेर अन्य स्प्रेको अन्तर १० देखि १५ दिन)

About Us

Soil is the origin of all species, the excessive uses of chemical fertilizers have worsened the germination capacity of the soil. We know that until and unless we preserve the germination power of the soil, it is hard to think about mass production and echo system. On the same background, we founded the Golden Agro Chemical Pvt. Ltd. in 2009 A.D.
© 2017 Golden Agro. Proudly supported with by ioMelody